Regulamin organizacji urodzin

 1. Rezerwacji wstępnego terminu urodzin można dokonać osobiście w Klubiku Zabaw lub telefonicznie (798800944).
 2. Rezerwacja terminu urodzin bez zadatku utrzymywana jest 3 dni. Po tym czasie rezerwacja zostanie anulowana.
 3. Potwierdzeniem ostatecznej rezerwacji jest podpisanie druku rezerwacyjnego oraz wpłacenie zadatku TYLKO W GOTÓWCE w wysokości minimum 50 zł, bezpośrednio w Klubiku Zabaw do trzech dni od dokonania wstępnej rezerwacji. Pozostała kwota wpłacana jest w dniu imprezy urodzinowej. Zadatek jest bezzwrotny, w przypadku odwołania imprezy urodzinowej przez Zamawiającego. PROSIMY O DOKŁADNE PRZEMYŚLENIE REZERWACJI.
 4. W przypadku odwołania przyjęcia urodzinowego z przyczyn Organizatora, zadatek zostanie zwrócony Zamawiającemu w wysokości wcześniej wpłaconej kwoty.
 5. Wykonanie czynności określonej w punkcie 4 niniejszego Regulaminu Organizacji Urodzin, wyczerpuje roszczenia Zamawiającego na wypadek odwołania przyjęcia urodzinowego przez Organizatora.
 6. Wpłata zadatku jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu Organizacji Urodzin oraz Regulaminu Klubiku Zabaw La Luna.
 7. Najpóźniej na 3 dni przed terminem planowanej imprezy należy dostarczyć formularz urodzinowy i podpisany regulamin osobiście.
 8. Ostateczna liczba dzieci biorących udział w imprezie oraz wybrany pakiet uroczystości zostaną potwierdzone przez Zamawiającego w terminie na 3 dni przed planowaną imprezą.
 9. Minimalna liczba Gości planowanej imprezy wynosi (włącznie z Jubilatem) 8 osób.
 10. W przypadku mniejszej liczby Gości Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty za 8 osób (wg. danego pakietu urodzinowego).
 11. W przypadku jeśli w planowanej imprezie uczestniczy więcej niż 8 osób, opłata pobierana jest za rzeczywistą liczbę Gości wg. cennika danego pakietu urodzinowego.
 12. Do dyspozycji Jubilata i jego Gości jest dostępna na wyłączność przez 2 godziny zarezerwowana sala urodzinowa, przygotowana do imprezy. Przyjęcie rozpoczynamy i kończymy punktualnie. Czas liczony jest od ustalonej godziny uroczystości , nie od momentu zebrania się gości.
 13. Prosimy aby Jubilat przybył 10-15 min przed rozpoczęciem imprezy w celu przywitania swoich Gości.
 14. Za Gości urodzinowych uważane są dzieci od 1 do 12 roku życia.
 15. Klubik Zabaw La Luna jest przygotowany na przeprowadzenie przyjęcia urodzinowego dla maksymalnej grupy 20 dzieci w jednym czasie. W przypadku przybycia powyżej 20 dzieci (maksymalnie 22 dzieci), Klubik Zabaw La Luna nie ponosi odpowiedzialności za dyskomfort związany z ponadnormatywnym wykorzystaniem sali urodzinowej.
 16. Podczas przyjęcia urodzinowego dzieci pozostają pod stałą opieką rodzica lub opiekuna organizującego przyjęcie urodzinowe, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszystkich zaproszonych gości.
 17. Organizator (właściciel) nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci podczas imprezy. Klubik Zabaw zapewnia animatora do obsługi urodzin, do prowadzenia zabaw i konkursów. Za szkody wyrządzone przez uczestników imprezy odpowiada osoba podpisująca umowę.
 18. Istnieje możliwość rezerwacji lokalu na potrzeby imprezy, koszt wg. cennika Klubiku Zabaw.
 19. Zabrania się wnoszenia własnego jedzenia i napojów (nie dotyczy pakietu Merkury oraz tortu i owoców) zarówno na sale urodzinową jak i do Luna Baru.
 20. Tort i owoce dostarcza zamawiający na własną odpowiedzialność, Organizator dopuszcza wniesienie własnego tortu przez Zamawiającego i podanie go przez obsługę Klubiku Zabaw La Luna.
 21. Ze względów higienicznych i bezpieczeństwa poczęstunek przygotowany dla Gości spożywany jest wyłącznie w Sali urodzinowej i Luna Barze. SUROWY ZAKAZ spożywania jedzenia w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
 22. Wszystkich uczestników imprezy obowiązuje regulamin Klubiku Zabaw La Luna.
 23. Rodzice Jubilata oraz rodzice zaproszonych Gości nie są obciążani kosztami za wejście.
 24. Rodzice Jubilata mogą odebrać kawę w Luna Barze (dotyczy kawy: americano, flat white).
 25. Jubilat do pakietu urodzinowego (Merkury, Jowisz, Mars) może odebrać pojedyncze zakręcenie kosmicznym kołem fortuny oraz godzinę zabawy do wykorzystania w Klubiku Zabaw La Luna od wtorku do piątku w godzinach otwarcia (nie dotyczy rezerwacji Klubiku Zabaw La Luna oraz weekendów).
 26. Poczęstunek, który jest zapewniony, jest poczęstunkiem dla dzieci. Poczęstunek dla rodziców (kawa, herbata, napoje, ciasta i itp.) jest serwowany za dodatkową opłatą, zgodnie z cennikiem obowiązującym w Luna Barze.
 27. Piniata jest dostępna w ofercie Klubiku Zabaw La Luna wg. obowiązującego cennika.
 28. Piniata zakupiona z oferty Klubiku Zabaw La Luna nie posiada wypełnienia, wypełnienie można dokupić w Luna Barze bądź jest ono w kwestii Zamawiającego.
 29. Zamawiający ma możliwość wniesienia własnej piniaty bez dodatkowych kosztów.
 30. Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dane te będą przetwarzane przez Klubik Zabaw La Luna 
  - Administratora danych. Podanie danych przez Zamawiającego jest dobrowolne. Zamawiający został poinformowany o prawie wglądu w swoje dane osobowe i prawie ich poprawienia. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926).
 31. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią Formularza Organizacji Urodzin w Klubiku Zabaw La Luna.
 32. Zamawiającego, który organizuje przyjęcie urodzinowe obowiązuje cennik aktualny w dniu wypełnienia Formularza Urodzinowego.